thông tin CHI TIẾT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TP. HÀ NỘI

28 tháng 4 năm 2021

HỘI THẢO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI AMAZON: ĐƯA SẢN PHẨM VIỆT NAM TỚI THẾ GIỚI

9:00 am - 9:30 am
Đón tiếp khách mời
9:00 am - 9:30 am
9:30 am - 9:40 am
Phát biểu khai mạc
Lãnh đạo Bộ Công Thương
9:30 am - 9:40 am
9:40 am - 9:50 am
Phát biểu chào mừng
Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
9:40 am - 9:50 am
9:50 am - 10:05 am
Tiềm năng xuất khẩu trực tuyến trên Amazon cho DNNVV Việt Nam
Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội
9:50 am - 10:05 am
10:05 am - 10:20 am
Xuất khẩu thông qua nền tảng thương mại điện tử: Cơ hội với Amazon
Lãnh đạo Amazon Global Selling Việt Nam
10:05 am - 10:20 am
10:20 am - 10:30 am
Công bố Kế hoạch hành động giữa Cục TMĐT & KTS với Amazon Global Selling Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp việt
10:20 am - 10:30 am
10:30 am - 10:40 am
Nghỉ giải lao
10:30 am - 10:40 am
10:40 am - 10:50 am
Chia sẻ từ nhừng người bán hàng thành công
10:40 am - 10:50 am
10:50 am - 11:05 am
GIới thiệu phương thức hoàn thiện đơn hàng FBA để hỗ trợ bán hàng trên Amazon
Lãnh đạo Amazon Global Selling Việt Nam
10:50 am - 11:05 am
11:05 am - 11:30 am
Thảo luận với chuyên gia triển khai amazon fba hiệu quả
11:05 am - 11:30 am
11:30 am - 11:45 am
Đăng ký hỗ trợ và bế mạc hội thảo
11:30 am - 11:45 am

TP. ĐÀ NẴNG

19 tháng 5 năm 2021

HỘI THẢO THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRÊN NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON

TP. HỒ CHÍ MINH

03 tháng 6 năm 2021

HỘI THẢO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI AMAZON: ĐƯA SẢN PHẨM VIỆT NAM TỚI THẾ GIỚI