Cảm ơn bạn !

Ban tổ chức chân thành cảm ơn bạn đăng ký tham dự Chuỗi Hội thảo xuất khẩu bằng thương mại điện tử với Amazon 2021 cùng các hoạt động đào tạo chuyên sâu, hướng dẫn 1:1

Chúng tôi sẽ gọi điện để xác nhận lại thông tin tham dự.

Thông tin liên hệ:

– Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet)

– Email: daotao@ecomviet.vn – Điện thoại: 024.66546313