XIN CHÀO!

Bạn đang đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Amazon tổ chức tại 

TP. HÀ NỘI vào ngày 14-09-2022 với sự phối hợp của :

  • Sở Công Thương thành phố Hà Nội.
  • Hiệp Hội Làng Nghề Việt Nam.
  • Viện nghiên cứu Mỹ thuật Ứng dụng.