ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHUỖI ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ 

KHU VỰC ĐÀ NẴNG

Vui lòng đăng ký tham dự Chuỗi Hội thảo xuất khẩu bằng thương mại điện tử với Amazon 2021 cùng các hoạt động đào tạo chuyên sâu, hướng dẫn 1:1 theo form dưới đây*

  • Bạn đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh trên Amazon ?
  • Số lượng nhân sự phụ trách TMĐT hoặc CNTT của công ty bạn?
  • Bạn có khả năng giao tiếp Tiếng Anh?