biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 13

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm: Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Thời gian: 8h00-11h30, ngày 24/8/2023

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.