biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 11

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm: Khách sạn Novotel – Đà Nẵng
  • Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 30/6/2023

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.