biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 09

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị EROS PALACE LUXURY
Số 15 đường Đồng Khởi – khu phố 6 – phường Tân Tiến – thành phố Biên Hòa – Đồng Nai.
* Thời gian: Ngày 21-11-2022

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.