biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 08

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ – Số 18 Hoàng Diệu – Hồng Bàng – TP. Hải Phòng (xem bản đồ)
  • Thời gian: 07h45 – 11h30 ngày 27/09/2022

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.