biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 07

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm:  TRUNG TÂM HỘI NGHỊ THÀNH PHỐ – Số 1 Hoàng Diệu –  Hồng Bàng – TP. Hải Phòng
  • Thời gian: 07:00 – 12:00 ngày 27/09/2022

XIN CHÀO!

Bạn đang đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Amazon tổ chức tại 

TP. Hà Nội vào ngày 23-09-2022 với sự phối hợp của :

  • TW Hội Phụ nữ Việt Nam

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.