biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 05

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm: Vân Long Ballroom, Tầng 2, Khách sạn The Reed, đường Đinh Điền, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình.
  • Thời gian: 07:00 – 12:00 ngày 20/09/2022.

XIN CHÀO!

Bạn đang đăng ký tham dự Chương trình đào tạo Amazon tổ chức tại 

tỉnh Ninh Bình vào ngày 20-09-2022 với sự phối hợp của :

  •  Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.
  • Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
  • Sở Công Thương tỉnh Nam Định.

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.