biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 03 khoá học

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 09:00 – 17:00 ngày 14/07/2022

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.