biểu mẫu đăng ký tham dự lớp 02 khoá học

"thương mại điện tử xuyên biên giới: kỷ nguyên bứt phá"

do Amazon khởi xướng và được bảo trợ bởi Bộ Công Thương về nội dung

  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Riverside Palace – 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 09:00 – 17:00 ngày 24/06/2022

* LƯU Ý: Quý đơn vị/Tổ chức đăng ký nhiều hơn 1 người tham gia Sự kiện, vui lòng điền thông tin đăng ký cho từng cá nhân mỗi lần. BTC sẽ liên lạc lại để xác nhận thông tin đăng ký. Chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã đăng ký !

Chúng tôi đã nhận được thông tin và liên hệ lại bạn qua số điện thoại được cung cấp trong thời gian sớm nhất.